Gepp Totaalconcept

Gepp Hondenpoep

“Gemeenten vinden nog te vaak opnieuw het wiel uit als het gaat om honden(poep) beleid” is de belangrijkste uitkomst van het rapport `Gemeentelijk hondenbeleid in Nederland`. Gepp Producten & Advies hebben de laatste jaren, in meerdere gemeenten, goede resultaten gehaald.

Mede op basis van onze ervaringen en de uitkomsten van het “landelijk onderzoek gemeentelijk hondenbeleid” is er door ons een “totaalconcept” ontwikkeld waarin wij, samen met de opdrachtgever (gemeente & recreatieondernemer) én onze partners ervoor zorgdragen dat het hondenpoepprobleem op een structurele wijze wordt aangepakt.

In januari 2014 is het concept Hondenpoep.NL gelanceerd. In dit concept zitten veel ideeën verwerkt die afkomstig zijn uit de 5 V – aanpak van Gepp Producten & Advies. Meer weten? Check www.hondenpoep.nl 

Succes gegarandeerd!

Meer producten (en het bestellen ervan) zijn te vinden in onze WEBSHOP
 
Wat houdt het Totaalconcept in?
In het concept wordt rekening gehouden met alle denkbare problemen en situaties die er zijn of kunnen voortkomen als je als gemeente / recreatieondernemer van plan bent de overlast van hondenpoep aan te pakken. Het totaal concept laat zich vangen in onsterstaande 6 V's, te weten:
 • Visie
 • Voorlichting
 • Voorzieningen 
 • Verbaliseren
 • Volharden 
 • Verantwoording
Praktische vraagstukken die regelmatig voortkomen zijn:
 
 • Diverse beleidsvraagstukken op dit gebied (wel of niet hondenbelasting etc)
 • Diverse hondenpoepvoorzieningen (combinaties)
 • Waar moeten de voorzieningen staan? Hoe betrek je de bevolking hierbij?
 • Hoe je creëer je draagvlak bij de bevolking?
 • Hoe draag je zorg voor de juiste communicatie & voorlichting?
 • Hoe zorg je voor continuïteit van het beleid? (mentaliteitsverandering realiseer je niet binnen een jaar!)
 • Evaluatiemethoden (nulmetingen, beleidsevaluaties etc)
 • Hoe kan het hondenbeleid het beste worden gehandhaafd?

Kortom: Het Gepp totaalconcept is weliswaar grotendeels universeel toepasbaar maar wordt in overleg afgestemd op de individuele afnemer van het product.

Het Gepp netwerk
Gepp Producten & Advies bestaat niet alleen uit de personen die rechtstreeks verbonden zijn aan ons bedrijf. Afgelopenn jaren is er een breed netwerk ontstaan van diverse personen en instanties die allen op hun eigen specifieke gebied een bijdrage leveren aan het reduceren van de overlast van hondenpoep.

Vooral dankzij het breed scala aan contacten bezit Gepp Hondentoilet & Advies over veel expertise. In samenwerking met deze relaties zal in de toekomst verder gewerkt worden aan het product Gepp Hondentoilet én aan het totaalconcept. Combinaties van voorzieningen zullen tegen het licht gehouden worden. Zowel het product als het Gepp Totaalplan wordt verder geoptimaliseerd.
 
Hondenpoep: Opgeruimd is netjes! Toch?