Resultaten van de Gepp Hondentoilet (gemeenten)

Gepp Hondenpoep

Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan in een aantal Nederlandse gemeenten (én recreatieparken) zijn er inmiddels resultaten bekend over de ervaringen met de Gepp- systemen. De uitkomsten zijn opgetekend in een aantal rapporten en in gemeentelijke beleidsstukken. Eén van de belangrijkste conclusies uit de rapporten en beleidsnotities is dat onze Gepp een grote bijdrage levert aan het terugdringen van het hondenpoepprobleem.De bevindingen met betrekking tot de Gepp- systemen zijn terug te lezen in rapporten en beleidsnotitie.

Rapport 1: Productevaluatie gemeente Wymbritseradiel (IJlst)

Het eerste rapport dateert uit december 2002 en is gehouden onder de bevolking in Wymbritseradiel. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek is dat “met het inzetten van de Gepp Hondentoilet plus het creëren van een aantal randvoorwaarden het hondenpoepprobleem aanmerkelijk teruggedrongen is”. Verder wordt de gemeente geroemd (er is veel goodwill gekweekt door de gemeente). Ook de gemeente zelf is erg tevreden over de voorziening en met name de gebruiksvriendelijkheid, het uitnodiggende karakter van de Gepp en de lage onderhoudkosten en kosten met betrekking tot het legen van de voorzieningen.

Rapport 2: Evaluatie gebruik Gepp’s in zeven gemeenten

Dit rapport is opgetekend in februari 2005 en is gebaseerd op bevindingen van zeven gemeenten die gebruik maken van de Gepp voorzieningen. De belangrijkste conclusie uit dit onderzoek luidt: "Gemeenten zijn uitermate te spreken over de voorziening. Er is bij geen enkele gemeente een klacht over de voorziening binnengekomen. Bovendien is geen enkel product door vandalisme beschadigt geraakt. Verder roemen de gemeenten de gebruiksvriendelijkheid en het feit dat het toilet niet tot nauwelijks onderhoud behoeft zodat deze kosten beperkt zijn.

Beleidsnotitie gemeente Leeuwarden

Enkele wijken in de gemeente Leeuwarden zijn enkele jaren geleden overgestapt op de Gepp- systemen. Sinds de introductie van Gepp in deze wijken volgt de gemeente Leeuwarden de vorderingen nauwlettend. Zo is er regelmatig gecheckt door de gemeente “hoe het ervoor staat” in de betrokken wijken. Na enkele jaren gebruik te hebben gemaakt is de gemeente dermate positief over de Gepp dat er besloten is de stad (grotendeels) te voorzien van Gepp- systemen.

Onderzoek naar gedrag hondenbezitters in Leeuwarden

In 2010 is er een onderzoek gehouden naar gedrag onder alle hondenbezitters in Leeuwarden. De uitkomsten zijn gebruikt door gemeente Leeuwarden om het hondenbeleid verder te ontwikkelen. 

Landelijke onderzoeken en symposia naar gemeentelijk beleid
Gepp Producten & Advies is tot tweemaal toe de initiatiefnemer geweest voor een landelijk onderzoek naar gemeentelijk hondenbeleid. Beide keren leidde dit tot een Nationaal Honden(poep) Symposium. Dit zorgt ervoor dat we weten waarover we praten! Hoe gaat het momenteel in gemeenteland als we het hebben over hondenbeleid? Wat gaat goed en wat kan (veel) beter? Wat vinden gemeenten van hun eigen beleid en wat vinden hondenbezitters hiervan? Ook in 2014 gaan we weer een onderzoek doen gevolgd door een symposium. Hou hiervoor onze website in de gaten! 

Mocht u een kopie van deze rapporten en / of beleidsnotitie willen ontvangen, klik dan op de knop contact en vul het formulier in.

Meer producten (en het bestellen ervan) zijn te vinden in onze WEBSHOP

 
Hondenpoep: Opgeruimd is netjes! Toch?