ONDERZOEK EN SYMPOSIA
Gepp Producten & Advies is vanaf het begin al actief op het gebied van kenniswerven op dit specifieke gebied. Er is namelijk nog maar weinig bekend over het fenomeen hondenbeleid of aanpak overlast hondenpoep.
Zo is het de afgelopen jaren duidelijk geworden dat gemeenten nauwelijks werken aan het hondenbeleid vanuit een visie. Dat er geen doelstellingen zijn opgenomen in het hondenbeleid, dat het beleid niet tot nauwelijks geëvalueerd wordt, dat gemeenten zelf vinden dat ze het beleid goed hebben opgezet en dat het goed functioneert. Maar ook dat hondenbezitters vaak niet betrokken worden bij het hondenbeleid en dat deze groep zich vaak benadeeld en / of betutteld voelt. Dus wel beleid maar nauwelijks draagvlak!

Onderzoeken in de toekomst
Ook in de toekomst zal Gepp Producten & Advies zich blijven inzetten voor de hondenbezitters maar ook voor de gemeenten. Positie hondenbeleid in Nederland  in Nederland moet in deze moderne tijd toch te realiseren zijn?
In 2014 is Gepp weer opdrachtgever van een landelijk onderzoek naar aspecten uit het hondenbeleid en gaat er hoogstwaarschijnlijk weer een symposium geweid worden aan dit precaire onderwerp.

Mocht u vragen hebben hierover neem dan contact op met ons.