Geschiedenis & toekomst
 

Gepp Hondenpoep

Geschiedenis

Pieter de Haas is in het jaar 2000 aangesteld om het hondenpoepprobleem in de gemeente Wymbritseradiel aan te pakken. Hij besloot het "veld" in te gaan en contact te zoeken met de hondenbezitters. Al snel concludeerde hij dat het grootste gedeelte van de hondenbezitters in Wymbritseradiel wel de wil heeft, maar door het ontbreken van voorzieningen, het opruimen achterwege blijft. Overlast van hondenpoep tot gevolg!

Gepp Hondenpoep

Veel gemeenten hebben wel wat te bieden op gebied van voorzieningen maar vaak schort het aan de hygiëne, onderhoud van het product, de handhaving van de regelgeving of een afgeleidde van deze factoren. Pieter de Haas zocht contact met een aantal gemeenten om het probleem en de genomen maatregelen nader te bespreken. Ook is er contact onderhouden met bedrijven / instanties die voorzieningen bieden met betrekking tot het hondenpoepprobleem.

Dankzij deze brede vorm van contacten is bij de heer de Haas een goed beeld ontstaan op welke wijze het probleem het beste kan worden opgelost. Uiteindelijk resulteerde dit in een plan om tot een structurele oplossing te komen. In eerste instantie heeft de heer de Haas in de avonduren de Gap Hondentoilet ontwikkeld. Rekening houdende met de mankementen van andere hondenpoep- voorzieningen is het product uitgewerkt tot een robuust, fraai ogend hondentoilet dat rechtstreeks op het riool kan worden aangesloten. Het product kan ook worden aangesloten op andere ondergrondse voorzieningen.

In nauw overleg met de gemeente Wymbritseradiel is gestaag doorgewerkt aan het product.
Uiteindelijk is er het plan ontstaan "De Gap Hondentoilet" op termijn binnen de gemeente te implementeren.

Gepp Hondenpoep

Introductie product Gap Hondentoilet
Nadat de eerste Gap Hondentoilet is geïnstalleerd is er een stroom van (media)belangstelling geweest voor het product. Naast gemeenten kwam de meeste belangstelling uit de richting van de recreatieve sector. Hierdoor is besloten het product aan te kondigen op de Friese Bedrijven Contactdagen 2003.

Ontstaan Gap team
Om tegemoet te komen aan de stroom belangstelling voor het product is er een Gap team geformeerd waarin vijf personen zitting hebben. Maarten Scholten ontfermt zich over de administratie. Mark de Haas zet zich in met betrekking tot de marketing, advisering en communicatie. Pieter de Haas heeft het product / systeem uitgevonden en nu belast met de verdere ontwikkeling. Hans en Bram de Haas zijn al jaren gespecialiseerd in rvs- werkzaamheden / producten.

Gepp Hondenpoep

Eerste resultaten Gepp Producten & Advies
In augustus 2002 is er een productevaluatie gehouden onder de bevolking in IJlst/gemeente Wymbritseradiel. De uitkomsten waren ronduit positief!

Naamswijziging Gap wordt Gepp
In 2004 heeft het bedrijf een andere naam aangenomen. Gap is geworden Gepp. De uitspraak is hetzelfde gebleven.

Steeds meer gemeenten kiezen voor Gepp
Steeds meer gemeenten maken gebruik van de Gepp systemen. Steeds vaker speelt Gepp ook een rol in communicatie en voorlichtingstrajecten. In opdracht van en in samenwerking met enkele opdrachtgevers, hebben wij de laatste jaren een tweetal films ontwikkeld, een radiospot, een website voor drie wijken in Leeuwarden, uitdeelfolders voor handhavers en geeft Gepp Producten & Advies presentaties die ertoe dienen dat de bevolking inspraak heeft in de locatiebepaling van de voorzieningen. Gepp Producten & Advies ontwikkelt zich steeds meer richting allround hondenpoep/ specialist!

Gepp Hondenpoep

Uitvoeren landelijk onderzoek naar gemeentelijk hondenbeleid
Gepp Producten & Advies heeft in zowel 2006 als in 2010 aan onderzoeksbureau Perception Consultancy opdracht gegeven om in kaart te brengen wat gemeenten zoal doen om de overlast van hondenpoep tegen te gaan. Beide onderzoeken zijn opgevolgd door een symposium geweid aan het thema (honden(poep) beleid) waarin alle aspecten van een goed functionerend beleid besproken zijn. Beide jaargangen waren een groot succes, getuige de (hoge) opkomst van ruim 100 personen en de rapportcijfers die zijn gegeven voor deze dag.

Gepp Hondenpoep

Gepp Producten & Advies en de nabije toekomst
In de toekomst zal er verder gewerkt worden aan het product Gepp Hondentoilet. Een nieuwe variant op het bovengrondse model is in ontwikkeling en combinaties van voorzieningen zullen tegen het licht gehouden worden. Zowel het product als het Gepp Totaalconcept wordt verder geoptimaliseerd.

Gepp Hondenpoep
 
Hondenpoep: Opgeruimd is netjes! Toch?