Advies

Gepp Hondenpoep


Goed hondenbeleid opzetten en uitvoeren is zo makkelijk nog niet. Anders was het allang een stuk schoner geweest in Nederland. Echter: onze Gepp Hondentoilet levert een belangrijke bijdrage aan een schonere leefomgeving. Wij blijven samen met onze partners én met onze opdrachtgevers nadenken hoe op een structurele de overlast het beste kan worden aangepakt. Dit doen we net zolang gewenst is.

Uiteindelijk wordt er naar gestreefd een mentaliteitsverandering onder de hondenbezitters te bewerkstelligen. En nogmaals: dit is zo eenvoudig nog niet. Wij hebben de ervaring én de relaties om te komen tot dé structurele oplossing voor Nederlands grootste ergernis! En dit voor iedere gemeente in Nederland.

Met wie werkt Gepp Producten & Advies o.a. samen?
 
  • Onze gemeenten en overige relaties
  • Van Hall-Larenstein Instituut
  • Universiteit Utrecht
  • Perception Consultancy
  • Fertile Media
  • Naf Vormgeving

Gepp Hondenpoep

 
Hondenpoep: Opgeruimd is netjes! Toch?