Gepp Totaalconcept

Gepp Hondenpoep

“Gemeenten vinden nog te vaak opnieuw het wiel uit als het gaat om honden(poep) beleid” is de belangrijkste uitkomst van het rapport `Gemeentelijk hondenbeleid in Nederland`. Gepp Producten & Advies hebben de laatste jaren, in meerdere gemeenten, zeer goede resultaten gehaald.

Gepp Hondenpoep

Mede op basis van onze ervaringen en de uitkomsten van het “landelijk onderzoek gemeentelijk hondenbeleid” is er door ons een “totaalconcept” ontwikkeld waarin wij, samen met de opdrachtgever (gemeente & recreatieondernemer) én onze partners ervoor zorgdragen dat het hondenpoepprobleem op een structurele wijze wordt aangepakt. 
 

Wij durven te stellen dat succes gegarandeerd is!

Onze 5 V strategie
In het concept wordt rekening gehouden met alle denkbare problemen en situaties die er zijn of kunnen voortkomen als je als gemeente / recreatieondernemer van plan bent de overlast aan te pakken. We gaan altijd uit van een "positieve benadering" waarbij de hondenbezitters centraal staan. Deze moeten dan ook ten aller tijde betrokken worden bij zaken als beleid en aanpak van de overlast. Verder gaan we uit van de 5 V strategie. In het kort: Visie, Voorlichting, Voorzieningen, Verbaliseren, Verantwoording em dus ook Volharden. Ook wel de de 6 de V genoemd.

Vraagstukken die regelmatig voortkomen zijn:

Diverse beleidsvraagstukken op dit gebied (wel of niet hondenbelasting etc)
Diverse hondenpoepvoorzieningen (combinaties)
Waar moeten de voorzieningen staan? Hoe betrek je de bevolking hierbij?
Hoe je creëer je draagvlak bij de bevolking? Hoe betrek je de hondenbezitters erij?
Hoe draag je zorg voor de juiste communicatie & voorlichting?
Hoe zorg je voor continuïteit van het beleid? (mentaliteitsverandering realiseer je niet binnen een jaar!)
Evaluatiemethoden (nulmetingen, beleidsevaluaties etc)
Hoe kan het hondenbeleid het beste worden gehandhaafd?

Kortom: Het Gepp totaalconcept is weliswaar grotendeels universeel toepasbaar maar wordt in overleg afgestemd op de individuele afnemer van het product.

Meer weten? Neem dan contact op met ons.

Gepp Producten & Advies: portfolio
Wat hebben wij de afgelopen jaren zoal gedaan? Een greep uit ons dienstenpakket.
  • Meerdere basisschoolprojecten met hondenpoep (maar ook zwerfafval) als onderwerp
  • Ontwikkelen van voorlichtingsfilms
  • Ontwikkelen van radiospotje
  • Ontwikkeling van hondenpoep- website voor een drietal wijken in Leeuwarden
  • Ontwikkeling van uitdeelfolders voor handhavers
  • Bedenken diverse ludieke acties om het hondenbeleid weer even onder de aandacht te brengen
  • Ontwikkeling van locatieplan Gepp systemen
  • Ontwikkeling van een implementatieplan voor meerdere gemeenten strategie
  • Ontwikkeling voor een gemeentebreed hondenpoepproject voor basisscholen
  • Bedenker van het online concept Hondenpoep.NL
 
Hondenpoep: Opgeruimd is netjes! Toch?